- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Elektronikk

Hva er dette:
Alt av kuldemøbler, brune- og hvitevarer, TV/monitorer og datautstyr skal leveres til gjenvinning. Skillet mellom små elektronikk (EE-avfall) og elektronikk er cirka størrelsen av en mikrobøleovn.

Hvor skal dette leveres:
Elektronikk leveres på miljøstasjonen, eller til forhandler.

OBS! Kjøleskap og frysebokser skal levers tømt for matavfall. Det er ikke ønskelig med matavfall på miljøstasjonene, og det er en ekkel lukt av mat som har stått for lenge uten at kjølemøbelet har vært tilkoblet strøm. Kjølemøbler skal altså leveres tomme. Takk for at du viser hensyn!

Hvorfor:
Alt som går på strøm og/eller batteri inneholder miljøgifter som gjør skade på mennesker, dyr og natur og må derfor avhendes forsvarlig til godkjent mottak, slik at miljøgiftene blir miljøsanert.

 Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig1