no Norwegian
Meny

Avfallstyper

Matavfall og organisk avfall fra husholdning, storhusholdninger, dagligvareforretninger, næringsmiddelindustri etc.

Papir, papp og kartong i ulike varianter.

Ulike typer plast til materialgjenvinning. 

Glass skilles i emballasje og annet glass.

Metaller skilles i emballasje og annet metallavfall. 

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter.

Restavfall går til energigjenvinning, og må dermed kunne brennes. Dette er avfall som ikke kan benyttes til materialgjenvinning eller som er samfengt/ikke sortert.

Farlig avfall (tidl. spesialavfall) inneholder miljøgifter. Næringsaktører må deklarere farlig avfall. Oversikten inneholder de vanligste typene av farlig avfall.

Hageavfall, ubehandlet og behandlet trevirke.

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.

Rene og lettere forurensede masser.

Diverse utrangert fiskeriutstyr som kan leveres gjennom Nofir-systemet.

Utrangerte båter, fritidsbåter i tre, plast eller metall. Det kan søkes vrakpant for kasserte fritidsbåter inntil 49 fot.

Hovedsaklig fra helsesektoren. Avfallet pakkes i UN godkjente beholdere.  Dette kan være bandasjer og/sprøytespisser.

Alle typer utrangerte dekk fra kjøretøy, med og uten felg.

Tekstiler til gjenbruk -benytt containere til Fretex eller UFF

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.

Kontroll-veiing

For aktører i transportsektoren tilbyr vi også kontroll-veiing av last.