- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

Avfall dumpes under brua

torsk_200Aqua Lofoten Coast Adventure har i samarbeid med Lofoten Avfallsselskap dokumenter at avfall blir kastet under Djupfjordbrua i Moskenes kommune. Ta en titt på filmen og se hva de finner. Her er blant annet også elektronikk, som inneholder miljøgifter og er gratis å levere på miljøstasjonen. Som dere ser av filmen er dette relativt nye ting, da de ikke er gjengrodd av tang og alger. Ta en titt på https://www.youtube.com/watch?v=UgzQclNOL4o og hjelp oss stoppe denne type adferd.

 

 

 

Det er kanskje enkelt og tenke at det ikke er så farlig å avhende avfall med å tenne opp et lite bål, eller kaste det på sjøen, men faktum er det at det sjeldent er rene organiske materialer vi har med å gjøre. For å fremme ønskede egenskaper tilsettes ofte kjemikalier i ulike produkter, og når dette kommer på avveie kan det skape krøll i kretsløpet, som vi er endel av.

 

Resultatet er blant annet at også vi får miljøgifter i oss. Slik som dokumentaren «underkastelen» på NRK viste, og som Klif viser til i brosjyren «Chemical cocktails – a serious matter of concern» vet vi litt om konsekvensene ved påvirknining fra enkeltstående miljøgifter, men ikke konsekvensen av denne coctailen man får når vi eksponeres for flere typer miljøgifter. Det er bedre å være føre var, og så må vi alle ta vårt ansvar å bidra til at vi får bevart mangfoldet i naturen, ved en renest mulig natur.