- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

- Sammen holder vi Lofoten ren!

cleanup-logo-i-topp_03

13 tonn marint avfall!

marint_avfall_bunesstranda13 tonn innsamlet marint avfall ble resultatet av Strandryddeuka her i Lofoten! Nesten 5 mil (49760 meter) av strand/kystline ble ryddet og over 469 personer* har deltatt.   

På vegne av kommunene som har vært involvert, og oss selv, sier vi TUSEN TAKK til alle lofotinger som har deltatt i strandryddingen.

 

13 tonn er veldig mye plast…

 

…for det er plast som utgjør hoveddelen av det avfallet som kommer inn. Myk plast, hard plast, gjerne brutt ned til mindre biter så man ikke ser hva det har vært, men også masse plastposer (1070 stk), plastflasker (735+2260 stk), pressenninger/plastduker (426 stk, de største opp mot 12m3), plastkanner, pakkebånd/stips(2422 stk), plastkorker, fiskekasser og rør for å nevne noe.

 

 

marint_avfall_hentesCa 20 % andel av det marine avfallet består av tau og garn. Det er rapportert 2652 stk taustumper under 50 cm, og 1227 stk tau over 50 cm…og det er selvsagt mange forskjellige tykkelser her.

I Kvalvika ble det registrert avfall fra 16 forskjellige nasjoner, så det er mye som også kommer langveisfra.

 

Lofoten har vært pilotområde for Hold Norge Rent sin Strandryddedag, og registreringene er gjort etter metodikken til Ocean Concervency, dog med litt tilrettelegging for norske forhold. Gjennom registrering på 40 forskjellige ryddeaksjoner har vi fått et godt datagrunnlag å jobbe videre med.  Minst likeviktig er det å finne ut av hvor avfallet kommer i land, og noe var så utilgjengelig at vi faktisk måtte benytte helikopter.  

 

Har du latt deg inspirere til å bli med på strandrydding i Lofoten?

I såfall har du muligheten i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen, 17. september.

 

Du får sekker og skjema til utfylling hos oss – og vi vil ta imot det marine avfallet du leverer gratis.

Og vi ber deg i såfall ta kontakt og registrere deg på forhånd.  LAS vil stå for all registrering denne gangen. 

 

Ønsker du mer informasjon om marin forsøpling? – ta kontakt med oss.

 

Og helt til slutt: Nok en gang TUSEN TAKK til alle som har bidratt til ryddingen. Herunder også de som har stilt båt til disposisjon, sponsorer av buss og renovasajonsbiler, og ikke minst avisene som også har skrevet masse om strandryddingen i Lofoten. 

marint_avfall_19sekker

 

 

*Personer er her telt som antall som har vært med på 1 ryddeaksjon. Dvs har du vært med 2 forskjellige steder har du blitt telt 2 ganger, mens har du ryddet 2 dager på samme steder har du blitt registrert 1 gang.